Oferta

obudowy do kamer

GL-606 (12V)

GL-606  (12V)
Obudowa zewnętrzna do kamer typu kompakt, emaliowana z wbudowaną grzałką

GL-606 (230V)

GL-606  (230V)
Obudowa zewnętrzna do kamer typu kompakt, emaliowana z wbudowaną grzałką

GL-618 12V

GL-618 12V
Obudowa zewnętrzna do kamer typu kompakt, emaliowana z wbudowaną grzałką

GL-618 230V

GL-618 230V
Obudowa zewnętrzna do kamer typu kompakt, emaliowana z wbudowaną grzałką