Oferta

Bezprzewodowe czujki bezpieczeństwa

PG8905

PG8905
Bezprzewodowa dwukierunkowa czujka temperatury otoczenia

PG8926

PG8926
Bezprzewodowa dwukierunkowa czujka dymu

PG8916

PG8916
Bezprzewodowa dwukierunkowa czujka dymu i temperatury

PG8913

PG8913
Bezprzewodowa dwukierunkowa czujka tlenku węgla

PG8985

PG8985
Bezprzewodowa dwukierunkowa czujka zalania wodą